Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Ny bog sætter fokus på samarbejdet mellem plejeforældre og forældre til anbragte børn

 

De fleste forældre oplever en anbringelse som et stort og sorgfuldt nederlag. I den situation stiller plejeforældrene sig til rådighed med de bedste intentioner om at hjælpe det anbragte barn ved at tage det ind i familien og give det kærlighed og omsorg.

Men indbygget i den proces er der også en konflikt: Barnet skal blive en del af plejefamilien, samtidig med at det skal bevare kontakten og relationen til sine egne forældre.

Forældrene oplever, at barnet bliver taget fra dem, og at de ikke bliver inddraget i barnets hverdag og udvikling. Plejeforældrene føler også et stort ansvar for barnet og har måske svært ved at give nødvendig plads til forældrene.

Jytte Jakobsen har mangeårig erfaring med anbragte børn og har været plejemor, samværskonsulent og støtteperson til forældre med anbragte børn. Nu udgiver hun bogen Byg Bro, som gennemgår de mest almindelige konflikter og vejleder om, hvordan det kan blive muligt at skabe et godt samarbejde til gavn for barnet.

Ifølge forfatteren er der for mange eksempler på mislykket samarbejde mellem forældre og plejeforældre:


Jeg har været vidne til både, når samarbejdet mellem plejeforældre og forældre lykkes og mislykkes. Det gør mig trist, når forældre udtrykker, at de føler sig misforstået og ikke gode nok. Vi må gøre vores bedste, så børn, der vokser op med to familier, får fodfæste og bliver hele mennesker, der kan møde verden med frimo­dighed og kan sige til sig selv: »Jeg tror på mig selv – jeg har værdi – jeg er elsket.« 


I et forord til bogen forklarer professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet, Inge M. Bryderup, at kontakten mellem anbragte børn og deres forældre er yderst begrænset. Hun efterlyser flere detaljerede beskrivelser af og refleksioner om samarbejde mellem familieplejere og de anbragte børns forældre. Hun anbefaler bogen til politi­kere, myndigheder, familieplejere, praktikere, studerende og forskere på området.

Bogen, som er smukt illustreret af designer Pernille Egetoft, er udgivet på forlaget Byg Bro.

 

For yderligere information: Jytte K Jakobsen – 5039 9024 og Jytte@BygBro.dk. Se også BygBro.dk.