Henvisninger

Henvisninger

Snak om det... med alle børn. Hjemmesiden har en lang række værktøjer til at hjælpe børn med at forstå deres egne følelser.


Inge Marie Bryderup. Professor i socialt arbejde på Aalborg Universitet


RIFT - Foreningen Retssikkerhed I Familiers Trivsel. Er en forening der arbejder på at lovgivningen på børne-,  familie- og  unge området bliver overholdt


ForældreLANDSforeningen FBU. For forældre til udsatte og anbragte børn