Foredrag

Foredrag


Samarbejde og respekt - 1 times foredrag

Det er det emne som ligger mig på sinde, og som jeg meget gerne vil fremme hos alle de professionelle, der er medvirkende under en anbringelse. Selvfølgelig bør forældrene også samarbejde, men de er ofte i chok over det store tab de lider, og over al den kritik de har modtaget op til anbringelsen.

Det er derfor de professionelle der har det største ansvar for det gode samarbejde før, under og efter et barn er blevet anbragt.

 

I mit foredrag fortæller jeg om de erfaringer jeg har fra de sidste 20 år som plejemor, samværskonsulent og støtteperson.


Den gode anbringelse - ½ dags oplæg


Når vi arbejder med plejebørn og deres forældre, skal vi være professionelle, men det er også nødvendigt at være empatisk og rummelig, for ellers opstår der nemt konflikter mellem parterne til skade for barnet.

Når det er konstateret at forældrene bliver nødt til at have hjælp, og barnet skal i en plejefamilie, betyder det ofte at det som forældrene har at give vælges helt fra.

Nogle forældre er meget svage og kan bidrage meget lidt, men efter min mening bør forældrene inddrages så meget som muligt.

 

Mit oplæg handler om at se på det forældrene kan, og ikke fokusere på det de mangler.

For at give plads til forældrene skal de professionelle se dem som individuelle personer, og planlægge samvær og involvering i hver enkelt forhold. En standard løsning duer ikke.

 

Deltagerne vil komme til at arbejde med deres eget menneskesyn, og med hvordan man møder mennesker der har fejl og mangler.

I nogle tilfælde er det bedst for barnet ikke at have så meget kontakt til forældrene, men jeg vil påstå at børnene i de fleste tilfælde kan få noget fra forældrene som ingen andre kan give.

Vi skal derfor arbejde på at bevare kontakten til forældrene hvor det er muligt.

PS:

Jeg ved der er mange sagsbehandlere og plejeforældre der gør et godt og livsvigtigt arbejde for de anbragte børn, der har brug for mere end det deres forældre kan give dem.

Men jeg ved også at mange har en mere kritisk tilgang til forældrene, hvilket jeg mener er til skade for barnet. Det er disse emner min bog og mine foredrag handler om.