Foredrag

Foredrag


Samarbejde og respekt

Emnet er målrettet rådgivere og familieplejekonsulenter.


Forskning viser at de børn der bliver anbragt og som klarer sig bedst er dem hvor samarbejde mellem forældre og plejeforældre fungerer. Det lyder så enkelt og dog er det en stor udfordring.


For at give plads til forældrene skal vi professionelle se dem som vigtige personer. Børn der bliver anbragt udenfor hjemmet har, på godt og ondt knyttet bånd til en eller begge forældre, et bånd
der nok er mangelfuldt og problematisk, men ofte stærkt og betydningsfuldt.
Forvaltningen har et stort ansvar for at støtte både forældre og plejeforældre, så dette vigtige samarbejde kan etableres og udfolde sig, til glæde og gavn for barnet.
I mit foredrag fortæller jeg om de erfaringer jeg har fra de sidste 20 år som plejemor, samværskonsulent og § 54 støtteperson.


Varighed: 1,5 time.

Pris: 2000 kr. + kørsel


Det vigtige samarbejde mellem forældre og plejeforældre


En undervisningsdag målrettet plejefamilier.


Jeg vil gerne være med til at fremme respekten for forældre, hos alle professionelle, der medvirker under en anbringelse. I nogle tilfælde er det bedst for barnet ikke at have så meget kontakt til forældrene, men jeg tror på at børnene i de fleste tilfælde kan få noget fra deres
forældre som ingen andre kan give. Vi skal derfor arbejde på at  bevarer kontakten til forældrene hvor det er muligt, og til dette vigtige arbejde har plejeforældre en stor rolle.


Min undervisning handler om at få øje på det forældre kan, og ikke kun fokusere på deres mangler.


På kurset vil deltagerne få mulighed for:
- at reflekterer over eget menneskesyn og egne værdier.
- at få inspiration til hvordan man møder sårbare og skrøbelige mennesker.
- at få værktøjer til inddragelse af forældre.
- at få inspiration til hvordan man kan hjælpe barnet med at bevare tilknytning til egen familie, og samtidig knytte bånd til plejefamilien.
- at få værktøjer til at rumme barnet med dets udfordringer.
- at få inspiration til at arbejde med barnets historie.
- at få mulighed for at snakke og lytte til andre plejefamilier.


Jeg veksler på dagen mellem praksis fortællinger, teori, cases og gruppearbejde og deltagerne vil blive præsenteret for øvelser som understøtter de forskellige emner.


Varighed: 5 timer

Pris: 5000 kr. + kørsel, samt kopiering af materiale.

PS:

Jeg ved der er mange sagsbehandlere og plejeforældre der gør et godt og livsvigtigt arbejde for de anbragte børn, der har brug for mere end det deres forældre kan give dem.

Men jeg ved også at mange har en mere kritisk tilgang til forældrene, hvilket jeg mener er til skade for barnet. Det er disse emner min bog og mine foredrag handler om.